Saturday, 28 March 2020

தாய்மைப் பண்பு கொண்ட ஜீவா || புரட்சி நடிகர் எம்.ஜி.ராமச்சந்திரன் ||


தாய்மைப் பண்பு கொண்ட ஜீவா
புரட்சி நடிகர் எம்.ஜி.ராமச்சந்திரன்


பொதுவாழ்வில் ஈடுபட்டு, தன் வாழ்க்கை முழுவதையும் அர்ப்பணித்து, தன் உள்ளத்தை ஈர்த்த ஒரு இலட்சியத்தை ஈடேற்று வதற்காக, ஆசாபாசங்கட்கு ஆட்படாமல், தன் சுகதுக்கங்களைக் கருதாமல், தன்னையே தியாகம் செய்து கொண்டு பணிபுரிவோர் எந்த நாட்டிலும், குறிப்பிட்டுக் காட்டக்கூடிய மிகச்சிலரே தோன்றுவார்கள்...
தமிழகம் பெற்ற அத்தகைய குறிப்பிடத்தக்க, பெரும் பணியாளர்களில், மறைந்த தோழர் ஜீவா அவர்கள் முன்னணியில் விளங்கியவர்களாவார்கள்.
இளஞர்களாயிருக்கும்போது, உணர்ச்சிகளுக்கு ஆட்பட்டு, நல்ல இலட்சியங்களால் ஈர்க்கப்பட்டு ஏற்படக்கூடிய நன்மை தீமைகளைக் கருதாது, அரசியல் சமுதாய இயக்கங்களில் ஈடுபடுவது தான் பொதுவாழ்க்கையின் ஆரம்பப்படிகள் என்றாலும், அந்த முயற்சியிலே நிலைத்து, பொதுப்பணி புரிவதையே, தனக்குரிய இன்பமாக்கிக்கொண்டு, தன்னை உருக்கிக்கொண்டு, ஒளி வழங்கும் "மெழுகுவர்த்தியாக" தன்னை ஆக்கிக்கொள்வோர் மிக மிகச்சிலரே ஆவர். சில ஆண்டுகள் சிறந்த தலைவராக விளங்குகிறவர்கள் பின்னால் ' எங்கே' என்று விலாசம் விசாரிக்க வேண்டிய நிலைக்கு வந்துவிடுகிற நிலைமைதான் பொதுவாழ்வில் அதிகம்.
தலைவராகத் தன்னைக் கருதாமலே தொண்டராகவே உழைத்து உழைத்து சந்தனக் கட்டையைப் போலத் தேய்ந்து தேய்ந்து உரு அழிந்தாலும் மற்றவர்கட்கு மணம் பரப்புவதைப்போல - தன் வாழ்க்கையை, இன்பத்தை, அழித்துக்கொண்டு அந்த தூயதன்மையால் ஏற்பட்ட சிறப்பை, மக்கள் சமுதாயத்திற்கு வழங்கி வந்தவர் ஜீவா அவர்கள்...
தாய்மைப் பண்பு பெண்களுக்குத்தான் பொது வாக உரியது என்றாலும், பொதுவாழ்க்கையில் ஈடுபட்டுப் பணிபுரியும் தலைவர்களும், தாய்மைப் பண்பு பெற்று விளங்குவது தான் அவர்களுக்குரிய தனிப்பெரும் சிறப்பாகும். தன் மகவிற்கு நோய் நொடிகள் வராமல் பாதுகாப்பதற்காக, தான் ' பத்தியம்' காத்து நா ருசிக்கு இரையாகாமல், ஆசைகட்கு அடிமையாகாமல், தியாக வாழ்வு வாழும் சிறந்த பண்புதானே, பெண்மையைச் சிறந்த தாய்மையாக்கி, தெய்வமாக உயர்த்துகிறது... அந்த தாய்த் தெய்வங்கட்குச் சமமாகத் தானே உண்மையான மக்கள் தலைவர்கள் விளங்குகிறார்கள்... இந்த நிலையை அடைய அவர்கள் எவ்வளவு பெரிய தியாக உள்ளத்தைப் பெற்று, அந்த உள்ளத்தைப் பேணி வளர்த்திட வேண்டியவர்க ளாகிறார்கள். அப்படிப்பட்ட தாய்மைப் பண்பு மிக்க தலைவர்கள் வரிசையில் ஜீவா அவர்கள் ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக விளங்கினார்கள்.
இளம் வயதில் - இன்ப நுகர்ச்சிகளுக்கு ஏற்ற வயதில் - வாழ்வின் வசந்தகாலமெனக் கூறப்படும் வாலிப வயதில்- ஜீவா பொதுவாழ்வில் ஈடுபட்டு, இயற்கைக்குத் தன்னை ஒப்படைக்கும் வரை, இரவு பகலாக--நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பொது வாழ்வில் இருந்தார்-மாசு மருவற்று இருந்தார். மற்றவர்கட்கு எடுத்துக்காட்டாக இருந்தார்--- என்றால் சாதாரணமாக எல்லோராலும் செய்யக் கூடிய காரியமல்ல... ". செயற்கரிய செய்வர் பெரியார்' என்ற இலக்கியத்திற்கு இலக்கணம் வகுத்துக்காட்டும் வகையில் வாழ்ந்தார் ஜீவா .....
அவர் அகில உலகப் பொதுவுடமைத் தத்துவத் தின் காவலர் ஆனாலும், அகில இந்திய பொதுவுடமைக் கட்சியின் தலைவர்களில் ஒருவரானாலும், தமிழ் மக்களின் தொண்டர், தமிழ்மொழியின் தொண்டர், என்பதிலே பெரும் மகிழ்ச்சி கொண்டிருந்தார் என்பதை நான் அவரோடு பழகிய போதெல்லாம் அறிந்தேன் ........
உலகப் புகழ்பெறலாம், உலகத்திற்கு வழி காட்டியாக விளங்கலாம், உலகத் தலைவராகலாம் என்றாலும், தான் பிறந்த மண்ணிற்கு, தன்னை வளர்த்த மொழிக்குத் தொண்டு செய்வதிலே தான் தனிச்சிறப்புக் கிடைக்கிறது. பிற இனத்திற்கு, பிற மொழிக்கு வளர்ப்புத் தாயாக விளங்குவது, நற்பணிதான் என்றாலும், தாய்மொழிக்கு, தன் இனத்திற்கு சொந்தத் தாயாக இருப்பதுதானே தனிப்பெருஞ்சிறப்பு. அந்த அளவிலே, ஜீவா அவர்களோடு நான் பழகிய போதெல்லாம் அவரிடம், தமிழ் மொழிப்பற்றும், ஏன் - தமிழ் மொழியினிடத்திலே யாராலும் நீக்கமுடியாத பற்றும், தமிழ்நாட்டினிடத்திலே தாயன்பும் கொண்டிருந்தார் என்பதை நன்கு உணர்ந்தேன்...
எந்தப் பிரச்சினைகளையும் அவர் தமிழ் என்னும் உரைகல்லிலே உரைத்துப் பார்க்கும் பண்பு படைத்தவர்........
மாற்று கருத்துள்ளவர்களை, தன் கருத்துக்கு ஏற்ப மாற்றுவதற்கு, அவர் வாதம் செய்யும் பாங்கு மிகச் சிறந்ததாகும்……. ஆத்திரப்படாமல், விஷயங்களை விளக்குவதில் நிதானமும், நல்ல தெளிவும், தான் செய் துள்ள முடிவில் நல்ல நம்பிக்கையும் நிறைந்த அவருடைய சொற்பொழிவு மேடைப்பேச்சுக்கு ஒரு நல்ல இலக் கணமாகும். பொதுவுடமை இயக்கம் ஒரு பெருந் தலைவரை இழந்துவிட்டதாக எண்ணினாலும், தமிழ்நாட்டின் பாதுகாவலர்களில் ஒருவரை தமிழகம் இழந்துவிட்டது என்பதுதான் முழு உண்மையாகும்...ஜீவா வின் செயற்திறனும், சிறந்த பண்பும், சீரிய ஒழுக்கமும், தளராத முயற்சியும், ஈடுகாட்ட முடியாத தொண்டுள்ளமும், பொதுத்துறையில் ஈடு படுவோருக்கு ஒரு சிறந்த முன்மாதிரி யாகும்

வாழ்க ஜீவாவின் புகழ்!

வளர்க அவர் உள்ளம் !!

  

Wednesday, 25 March 2020

பாகன் மகள் || வெளிவராத படம்

எம்.ஜி.ஆரின் "கேரளக் கன்னி" || வெளிவராத படம் ||நடிகர்கள் :

புரட்சி நடிகர் எம்.ஜி.ராமச்சந்திரன் 


குமுதா 

நம்பியார்,புஷ்பலதா,சி.டி.ராஜகாந்தம்


கதை :

ரவீந்திரன் 


வசனம் : 

வித்வான். வே.இலட்சுமணன் 


இசை :

என்.எஸ்.பாலகிருஷ்ணன் 


டைரக் ஷன் : 

ஆர் .ஆர்.சந்திரன் தயாரிப்பு :

எம்.ஜி.சக்கரபாணி பால சூர்யா  பிக்சர்ஸ் 

Sunday, 22 March 2020

Wednesday, 18 March 2020

தெய்வத்தாய் பட துவக்க விழாவின் பொது


Enga Veetu Pillai -1965

Cast

M.G.Ramachandran (Ramu/Ilango)(Dual Roles)
S.V.Ranga Rao
M.N.Nambiar
Nagesh
Thanga Velu
B.Saroja Devi
Ratna
Music :M.S.Viswanathan-Ramamurthy

Dialogues : Sakthi.T.K.Krishnaswami

Produced by : Vijaya Vahini

Director : Chanakya


Story View


Ramu(MGR) is the cowardly one - the heir to all riches of Poonjolai jamin. He has been raised that way by his uncle Narendran(Nambiar). Ramu shivers at the very mention of his uncle's name and a whiplash is Narendran's favorite form of punishment. Narendran wants to get Ramu married to Leela(Saroja Devi) but she is turned off by his cowardice. Ilango(MGR) is a jobless young man, prone to pick a fight and for this reason, the cause of trouble for his mother. Circumstances lead to Ramu and Ilango taking each others' place. Ilango teaches a lesson to Narendran while Ramu learns the ways of the world.
Nowadays, the theme of mixed identities invariably leads to comedies with the laughs being raised through the ways the look-alikes don't fit into their new environments. The 'fish out of water' scenario is the one most often used. But here the two MGRs fit into their new roles quite well. The fun is in the way the others around them react to the changes in them. Ilango taking the place of Ramu is easily the hands-down winner in this. The first instance where MGR slaps Nambiar is memorable and exhilarating with the reactions of Nambiar and Thangavelu perfectly conveying their surprise. Ofcourse the Naan Aanaiyittaal... song sequence is the pinnacle with MGR giving Nambiar a taste of his own medicine. The position of Ramu(in Ilango's place) is only marginally interesting as the listless romance with Rathna is the only major thing happening. Thankfully, the actions of Ilango are concentrated upon as he is wooed by Saroja Devi and hated by Nambiar and co. The revelation of the switch is handled neatly and the emotions of the heroines are not carried on for too long. But the subsequent story that digs into the pasts of the two look-alikes is confusing and extends the movie unnecessarily. One interesting thing to see in older movies in how well they stand up when watched today. Though Enga Veettu Pillai is undeniably entertaining even today, there do exist a few instances which stand out awkwardly. Special effects which make the dual roles possible don't compare favorably even to the effects in Uthama Puthiran. The subservient role of women is quite obvious in the way Saroja Devi, who is introduced as a 'modern' woman, gleefully accepts the demand of a dowry. The lament of Pandaribai about wanting to die at Nambiar's feet after he has slapped her and walked out is quite irritating. On the other hand, the fact that the entire meal that MGR has in the hotel costs only six Rupees is bound to make people who lived then sigh in nostalgia! Nagesh was a permanent feature in movies released during those times and is at hand here too. His mispronounciation of words is quite funny at several places and leads to many quick laughs. But the extended sequences, like the one where Thangavelu discovers his romance with his daughter, are a lot less funnier. MGR distinguishes well between the two roles though it is quite obvious he is more at ease as the brave Ilango. His strict adherence to his enduring 'good samaritan' image is obvious in the way he apologises before uttering a single lie to his mother and speaks out against dowry. Saroja Devi is more irritating than endearing with her attempts to be cute. Nambiar plays the role he has played to perfection in countless other MGR movies. Needless to say, the movie has some great songs. Kumari Pennin Ullathile... and Maandhoppu Kaavalkaara... are the melodious duets. Naan Aanaiyittaal... has enough political overtones that show how effectively MGR used the medium of cinema.
the film ran for 236 days
Released : 14-01-1965
Article by geocities (story view only)
Casting and other informatiom by B.s.Raj (Urimai Kural)

RAJAKUMARI - 1947

STAR CAST


M. G. Ramachandran (Character Name : Mohan)
M. N. Nambiar
M. R. Swaminathan
T. S. Balaiah
'Pulimoottai' Ramaswami
K. Malathi
Thavamani Devi
M. M. A. Chinnappa Thevar.Story View


Around 1946 Jupiter Somu asked A. S. A. Sami to develop a screenplay which he could direct himself. Sami worked on a folklore story into which he wove many elements of popular appeal...Arabian Nights… The Invisible Man… other folk tales of our own land, he wove them all into a screen story. When Somu had made it clear to Sami that as he was raw and untried talent as a director, he would have to work only with artistes on Jupiter's monthly roles and not the big names with high price tags. But, much to Sami's surprise the Jupiter boss came out with other ideas after he had read the screenplay. He felt it was too good to be made with small fry studio staff artistes. For the hero and heroine he suggested P. U. Chinnappa and T. R. Rajakumari, big names of the day. In fact, Somu gave the name of that actress for the title of the proposed film 'Rajakumari'!
After some effort Sami persuaded his boss to let him make the picture as decided earlier with small artistes. To play the title role Malathi was chosen. An import from the Telugu screen pretty Malathi was a Vauhini product who had made her name in B. N. Reddi's classic 'Sumangali'. A protegee of K. V. Reddi, she had acted in Jupiter's 'Sri Murugan' as Parvathi with MGR as Shiva.


Who would play the hero? One man, on the studio rolls appeared to a possible choice. He had good physique, and handsome, athletic in movement. His classical dance number in 'Sri Murugan' had impressed many especially Sami. After much hesitation he was fixed to play the lead. The actor was M. G. Ramachandran, a great moment, not only in his life but also Indian Film History.

The producer had planned 'Rajakumari' as an 11,000- feet picture, and after about 7000 feet were shot, nobody was impressed. To Sami's shock, S. K. Mohideen suggested seriously to his partner Somu, that the picture be abandoned! Somu was caught in a dilemma. If the picture were abandoned the future of Sami and MGR would be ruined. Only another 4000 feet were to be made and if the final product was still bad it could be burnt once and for all. Jupiter Somu, an enterprising man, gave his okay to Sami to go ahead who had a couple of interesting, amusing experiences in the making of this picture.


One was with Thavamani Devi who had a dress (designed by her!) so lowed in front that it caused ripples on the set!
The Sri Lankan charmer Thavamani Devi was cast as the vamp and to play a villain, another new man was brought in, an athletic gymnast and milk-vendor who would in later years create history in Indian cinema as one of the most successful producers of the country, M. M. A. Chinnappa Thevar, a legend in Indian Cinema.
Nambiar, Balaiah, and Swaminathan, and 'Pulimoottai' Ramaswami gave good support.
'Rajakumari' was released in 1947 and much to the surprise of Mohideen turned to be a big success! Cheaply made the profits were huge. Sami made a mark, and MGR was atlast a movie hero. The beginning of an astonishingly, amazing career of incredible success, a life of grand achievement that would be discussed for years to come.


The Film Ran For 168 days

M.G.Ramachandran-The Unforgettable Person

In 1965, I joined the Independent Newspapers Ltd, as a freelance Reporter. The Newspaper office was located at Mihindu Mawatha, Colombo, and they published, Dawasa - the Sinhala morning Daily, Sun – the English morning daily, Weekend and Radha - a Tamil weekly. The Tamil weekly was edited by Nathan, who was earlier the Editor of the Tamil newspaper Thinakaran, published by the Lake House.
In 1966, I was promoted as a Staff Reporter and in the same year the Company launched Dinapathy - the Tamil morning daily and Chinthamani - the weekly. S.T.Sivanayakam, who was at the time the Associate Editor of Virakesari was made the Chief Editor of Dinapathy, and K.K.Ratnasingham, the present Editor of Sudar Oli was the News Editor and Raja Ariaratnam, former Editor of Eelakesari, became the Editor of Chinthamani.
In 1966, the newspaper company invited the South Indian matinee idol M.G.Ramachandran to Colombo. B.Sarojadevi who acted as heroin with him in many Tamil films, was also in his delegation that visited Colombo. The tour program of M.G.Ramachandran was arranged by our company and I was included on behalf of the newspaper group to accompany them in their visits.When I met M.G.Ramachandran for the first time in Colombo, I found him to be a very friendly person and I had the opportunity to be with him for more than 10 days, during the period he stayed in Colombo. He was taken to Jaffna, Batticaloa, Kandy and Nuwera Eliya. In Kandy, he told me that he was born in a Tea-estate in Kandy and he was very much excited by being in Kandy, his place of birth. He was named as Marudur Gopalan Ramachandran, a Malayalee by birth and was born on 17 January 1917, at Kandy. After the demise of Gopal Menon, his farther, he along with his elder brother Chakrapani and mother Satyabama, left Ceylon to Kumbakonam in South India. The widowed mother was unable to provide education either to his brother Chakrapani or to him. Ramachandran joined the Madurai Original Boys Drama company owned Kanadasamy Pillai. His first film debut was in 1935, a minor role in ‘Sathi Leelavathi.’ In 1945, he had his break and acted as the hero in the film ‘Rajakumari.’ This is how his life in the celluloid world began. When he visited Ceylon, he was one of the top leaders of the Dravida Munnetra Kalagam (DMK).
When he left for Madras, he told me that, if I ever come to Madras, I should visit him. I never took that invitation seriously. I took that as the conventional parting courtesy words. Meanwhile, I learnt that there was an attempt on his life on 12 January 1967. He was shot by a fellow actor M.R.Radha and he suffered a bullet injury in his neck and was hospitalized. His picture with a bandage in the neck happened to be the biggest vote catcher in the 1967 elections for the DMK. He too got elected from the St.Thomas Mount constituency, by a big margin, from his hospital bed. In 1968, I toured with the Ceylon Cricket team (the name Sri Lanka came into existence after May 1972) to Madras, to play in the three day Gopalan Trophy match with the Tamil Nadu Cricket team. The team’s tour program started with a three day match with an Indian invitation team in Trichirapalli. While the match was on, suddenly there was some disturbances and I saw the spectatotors going towards one direction.I asked the Hari Baskar a high ranking IAS officer, who was seated next to our press box, the reason for the sudden distraction in the midst of the spectators. He told me that, M.G. Ramachandran has come to see the match for sometime and his fans are flocking him. That time, I remembered his invitation and told Hari Baskar about it. He advised me to send a note through his driver and I did accordingly. May be after thirty minutes, I saw a crowd moving towards the press box. In the midst of that crowd was M.G.Ramachandran, the unforgettable character. He came and hugged me and inquired about me. I told him that I came to India yesterday morning and would be in Madras after another three day match in Salem.In the evening after the close of play for the day, he came over to the hotel I was staying and I introduced him to our players and to the manager. He invited us for dinner, but we were unable to accept his kind invitation, as our program was already fixed by the Cricket board of Control. When we went to Madras, we were put up at the Victoria Hotel, Egmore. Here M.G.Ramachandran came and met us and invited all of us for a dinner at his Ramawaram Garden house. We all went and had a fine dinner. It was a memorable one for all of us. “M.G.R.” - he was popularly called and adored by millions all over, was the man of words and deed and I can’t forget about this gem of a person, with whom I happened to be in touch since for a very long time.M.G.R the man of words and deed--K.T.Rajasingham

Article by :asiantribune website

Experience with M G Ramachandran

One day, our late chief minister M G Ramachandran called me over and asked me to sing the song 'Vizhiye Kadhai Ezhudhu'. I was elated and thrilled. My happiness doubled when the song became a hit.
MGR is a mahaan. I came to know about him at a later stage. He not only gave importance to music but more to the art itself. His character was such that he turned even his foes into friends. For example, at a time when he had difference of opinion with Kannadasan politically, he was not satisfied with the lyrics for a particular song. Finally, he himself suggested that Kannadasan be called to write the lyrics. Others around him were hesitant but MGR was firm. He told them that Kannadasan had no equal and asked them to approach him for the lyrics. Kannadasan also obliged and the song was 'Odum Megangale' for the film 'Aayirathil Oruvan'. Enmity vanished... and art gained importance.


Their first project was titled ‘Vidivelli’,

MGR, along with his brother M.G. Chakrapani set up a company called ‘MGR Productions’. Their first project was titled ‘vidivelli’, to be scripted by M. Karunanidhi. However due to various reasons of Karunanidhi’s imprisonment for participating in the Kallakkudi protest, the project had to be shelved. “MGR Productions’ was soon wound up and MGR and his brother M.G.Chakrapani Started ‘MGR Naadaga Mandram’ and took to producing and acting in stage plays.

When MGR heard this, he became so emotional

It is a well known fact that MGR was born in Kandy for an Indian immigrant couple in 1917. Aroordhas had visited Kandy nearly six decades later, when the shooting for Pilot Premnath movie starring Sivaji Ganesan took place in Kandy.

“When the shooting for ‘Pilot Premnath’ movie took place in Kandy, I grapped a handful of soil from that city and filled it in a plastic vial. After returning to Chennai, I met MGR.‘Elder, I’m offering you a gift now, which othes might not have given it for you until now.”‘Is that so? May I know what is it?’‘Will you open your palm?’[MGR] offered his palm.I placed that particular plastic vial in his sandal wood-colored palm.‘What’s this? Soil?’‘Yes of course. This is your birth soil. I collected this from Kandy, and brought it especially for you’, I explained. When MGR heard this, he became so emotional and touched both his eyes with that vial.He opened the lid of the vial. Like picking the holy ash (viboothi), he pinched a little of the soil by his thumb and index finger, and placed it in his mouth. Then he applied a little soil onto his head as well.I saw both his eyes were welled [with tears]. Like a child, he asked me, ‘Can I keep this vial?’I replied, ‘Elder, what are you talking? I brought this especially for you.’‘Thank you. I’ll keep this gift forever with care.’ he said and grapped my hands.”

Article From : Tamil Nation website